Follow Us @soratemplates

Wednesday 14 April 2021

ସଫଳତା

Odia Poem Safalata (ସଫଳତା) for children

ଆଖିକୁ ଦିଶେ କେବଳ
ସଫଳତାର ରଙ୍ଗ ରୋଷଣୀ ସଜ,
ଦିଶେନା କେବେ ବିଜୟପଥେ
ଲହୁ ଲୁହ ଆଉ ସ୍ୱେଦ ।

ସଫଳତା କେବେ ସୁଲଭ୍ୟ ନୁହଁ
ଇଚ୍ଛିଦେଲେ ମିଳିଯିବ,
ପଥ ଏ ଯେ ଭାରି କଠିନ ବନ୍ଧୁର
ହାସିଲ ହିଁ କରିହେବ ।

ସଫଳତାଠୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ
ରାସ୍ତା ସେ ସଫଳତାର,
ଖୁସି ସେ ସଦା ରହୁ ବା ନରହୁ
ସ୍ମୃତି ରହେ ସେ ଯାତ୍ରାର ।

ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବା ବଡ଼କଥା ନୁହେଁ
ବଡ଼କଥା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା,
ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିଲେ
ସଫଳତା ନିଶ୍ଚେ ପାଇବା ।

- ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ

No comments:

Post a Comment