Follow Us @soratemplates

Saturday 5 February 2022

ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା

Saraswati Vandana (ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା)

ଅଇଲେ ମା’ ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣେ
ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ
ଗଳାରେ ଗଜମୋତି ମୁକୁତାର ହାର
ଦିଅ ମା’ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାଭଣ୍ଡାର ।

- ମହାକବି କାଳିଦାସ

No comments:

Post a Comment